Το Textures of Codecs είναι μία δομή δουλειάς που αποτελείται από ένα οπτικοακουστικό κομμάτι που το συντροφεύουν ψηφιακές εικόνες. Το οπτικοακουστικό κομμάτι ήταν η έρευνά μου στην υλικότητα του ψηφιακού βιντεοσινιάλου. Ώς καλλιτέχνης βίντεο και VJ εστιάζει πραγματικά στο τί είναι το εσωτερικό σύμπαν του ψηφιακού βίντεοσινιάλου. Το αναλογικά στοιχεία του βίντεο έχουν χειραγωγηθεί και εξερευνηθεί σε πολλές διαφορετικές αρτιστικές μορφές βίντεο στην ιστορία, όπως από τον καλλιτέχνη Nam June Paik. Θέλει να εξερευνήσει τις υφές του ψηφιακού βίντεο σινιάλου πέρα από αυτόν, πέρα από ταπεινά 1’s και 0’s. Αυτό το έργο είναι το αποτέλεσμα του καλλιτέχνη που προσπαθεί να δώσει σε ήχο και βίντεο σινιάλο μια υφή και μια υλικότητα.

Tolmie MacRae (FR/AT)
Ο Tolmie MacRae είναι ένας βίντεο-καλλιτέχνης από το Σύδνευ, Αυστραλία που τώρα εδρεύει στην Κολωνία της Γερμανίας. Το ιστορικό του προέρχεται από σπουδές Master στα Digital Media στο College of Fine Arts στο Συδνευ, όπως και VJing. Έχει εμφανιστεί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Συδνευ στα σαρακοστά γενέθλια του Sydney Opera House, εκτεθεί στα ISEA 2013, Articulate Project Space, στο Συδνευ και διεθνώς στο Shedhalle, Tubingen, Art Rooms Fair, London, CADAF Crypto Air Force, ADAF Greece and Arte Laguna Prize, Venice. Εν μέσω της πρακτικής του στις τέχνες ο Tolmie εξερευνά την πολλαπλότητα της ύπαρξης κυρίως μέσα από την μεσότητα του βίντεο. Η δουλειά του έχει εξερευνήσει θέματα διαλογισμού, υπέρβασης, εμμένειας, του πραγματικού και της εφημερότητας εξερευνώντας τη ροή του φωτός και χρόνου στους ανθρώπους και στα τοπία, παράγοντας απεικονιστικές και παροδικές αφηρημένες έννοιες.