Υποστηρικτές

Σε συνεργασία

Υπό την Αιγίδα

Με την Υποστήριξη

Συνδιοργάνωση

Χορηγία

Στρατηγική Συνεργασία

Παραγωγή από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το Bright Festival υπό την αιγίδα της Ιταλικής Πρεσβείας της Αθήνας, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτοβουλίας του Tempo Forte.

Χορηγοί Επικοινωνίας