«άυλη Νίκη».

Η χρήση των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας αποκαλύπτει την απουσία της γλυπτικής φόρμας όπως αυτή αστικοποιείται στην «Νίκη της Σαμοθράκης». Η γλυπτική φόρμα αναδομείται από χορδές- ίνες στον χώρο σε κυλινδρική διάταξη. Η μορφή θα αποδοθεί με χρωματικές χορδές – αγώγιμους αισθητήρες, οι οποίοι θα δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη την διεπαφή με το έργο δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον μέσω του αγγίγματος του. Ο ήχος θα υποκαταστήσει συνολικά τον όγκο ώστε το κενό της γλυπτικής φόρμας μαζί με τον θεατή σαν σύνθεση θα παρουσιάσουν έναν οπτικοακουστικό συμβολισμό της «Νίκης της Σαμοθράκης».

Heimer & Alz (GR)