Σε έναν αρχαίο κόσμο, ένας Σαμάνος συγκλονίζεται από το θάνατο της γυναίκας του. Πρέπει να απελευθερώσει την ψυχή της στην Aurora Borealis, όπως απαιτεί η παλαιότατη παράδοση. Καθώς μια σκοτεινή οντότητα εισέβαλε στη ζωή του και τρέφεται από την ψυχή της γυναίκας του, δεν θα έχει άλλη λύση παρά να λάβει δράση.

Antoine M.Des Gavroches (FR), Solène Juignet (FR), Julien Giard (FR), Noëlie Girard (FR), Julien Tassan (FR), Yann Meessen (FR)
Οι Antoine M.Des Gavroches, Solène Juignet, Julien Giard, Noëlie Girard, Julien Tassan, Yann Meessen είναι Γάλλοι φοιτητές animation. Ολοκλήρωσαν το έργο τους, Borealis, το 2021.