The Bath House of the Winds

8 Kyristou street, 105 56 Athens
Monastiraki station, Metro Lines 1 & 3