☜☞

Ένα βιντεοπαιχνίδι που για να το παίξετε, αρκεί να μπορείτε να θυμηθείτε τι είναι το αριστερό και το δεξί. Το ☜☞ είναι ένα έργο που αποτελείται από δύο ξεχωριστά αλλά σχετικά μέρη: ένα βιντεοπαιχνίδι και μια βάση δεδομένων. Ο πυρήνας του έργου είναι ένα παιχνίδι μνήμης που προκαλεί την αίσθηση του παίκτη για το τι είναι δεξιά και τι αριστερά χωρικά, σημασιολογικά και ιδεολογικά, καθώς και την ιδιότροπη φύση της βραχυπρόθεσμης μνήμης μας. Το δεύτερο μέρος του έργου είναι μια βάση δεδομένων, το οποίο αποτελείται από πάνω από εκατό λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το λεγόμενο αριστερό και δεξιό πολιτικό φάσμα, και λειτουργεί ως δημόσιο σύστημα δημοσκοπήσεων.

IP Yuk-Yiu (HK)
Ο IP Yuk-Yiu είναι πειραματικός σκηνοθέτης, καλλιτέχνης νέων μέσων, εκπαιδευτικός τέχνης και ανεξάρτητος επιμελητής.Τα έργα του αποτελούνται από πειραματικές ταινίες, ζωντανές παραστάσεις, εγκαταστάσεις, έως βιντεοπαιχνίδια, έχουν παρουσιαστεί εκτενώς σε σημαντικούς διεθνείς χώρους και φεστιβάλ, όπως το Ευρωπαϊκό Media Art Festival, New York Film Festival (views from the avant-garde), Image Festival, FILE Festival, VideoBrasil, Transmediale, NTT ICC και WRO media art Bienniale. Ο IP έχει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία ως επιμελητής στον κινηματογράφο, το βίντεο και τα νέα μέσα. Είναι ο ιδρυτής του art.ware project, μιας ανεξάρτητης πρωτοβουλίας που επικεντρώνεται στην προώθηση τα νέα μέσα στο Χονγκ Κονγκ. Επί του παρόντος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο School of Creative Media, City University στο Χόνγκ Κόνγκ.