Η Εικονική Πραγματικότητα μετατρέπει την [απο]σύνθεση στον ψηφιακό χώρο σε ενσάρκωση σε εικονικό χώρο. Αυτή η εργασία καταγράφει την ενσάρκωση του χρήστη-μεταφραστικά δεδομένα και ενέργειες-και αναπαράγει αυτά τα δεδομένα σε μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία δημιουργώντας μια “άλλη” αποτύπωση στον εικονικό χώρο. Με την πάροδο του χρόνου αυτά τα “άλλα” συσσωρεύονται ενώ, κάθε λεπτό, μια νέα εγγραφή ξεκινά την επανάληψη της, εκτελώντας τις ενέργειες του προηγούμενου λεπτού. Αυτές οι εγγραφές μεταφορτώνονται σε έναν διακομιστή και μεταφέρονται σε όλα τα ακουστικά εικονικής πραγματικότητας που εκτελούν το λογισμικό. Ο εικονικός χώρος γεμίζει με όλες τις συλλογικές εγγραφές κάθε χρήστη. Οι εγγραφές αρχίζουν να αλληλεπικαλύπτονται και να αλληλεπιδρούν καθώς προστίθενται ολοένα περισσότερες. Οι ηχογραφήσεις του «εαυτού» κάποιου και των άλλων μπερδεύονται. Το περιβάλλον μέσα από το οποίο κατευθύνονται αυτές οι τρέχουσες και προηγούμενες ενσωματώσεις είναι μια συγχώνευση χώρων διαβίωσης και γραφείων, αποτυπωμένων με φωτογραμμετρία. Η ενσάρκωση του εαυτού και των άλλων είναι αυτή που οδηγεί τις υπολογιστικές επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Richard Hoagland (US)
Αυτό το έργο είναι μια συνεργασία μεταξύ των Richard Hoagland, VRTogether και Dmitry Strakovsky. Ο Richard έχει ποικίλο υπόβαθρο που συμπεριλαμβάνει την πειραματική ανάπτυξη παιχνιδιών, τον σχεδιασμό εμπειρίας VR, την έρευνα πληροφορικής και την επιχειρηματικότητα. Το τρέχον του έργο επικεντρώνεται κυρίως σε διαδραστικό λογισμικό, εικονική πραγματικότητα και ακαδημαϊκή έρευνα η οποία διερευνά τρέχουσες και νέες μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ενσάρκωσης. Το έργο του έχει εκτεθεί στα CURRENTS, FILE, Alt.Ctrl.GDC, IndieCade και στο Smithsonian. Ο Dmitry Strakovsky είναι καθηγητής τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι. Αποτέλεσε μια κύρια δύναμη πίσω από τις γκαλερί Land of Tomorrow και είχε ποικίλες επαγγελματικές πορείες σε τομείς τόσο διαφορετικούς όσο ο σχεδιασμός παιχνιδιών και η διαχείριση λογισμικού. Ο Dima είναι ο ιδρυτής της Infinite Industries, μιας μη κερδοσκοπικής διαδικτυακής πλατφόρμας αφιερωμένη στις πολιτικές εκδηλώσεις. Η VRTogether είναι μια εταιρεία υπολογιστικής χωροταξίας που επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ηλικιωμένων μέσω τεχνολογιών που δημιουργήθηκαν για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους με έμφαση στη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς.