Το “Smart You”, ο αυτοποιημένος εαυτός σου, είναι η τελευταία τεχνολογία που θα κάνει την ζωή σου ευκολότερη. Μεταμφιεσμένο ως χαρούμενες διαφημίσεις, το ‘Smart You’ εξετάζει την ανθρώπινη αυτενέργεια σε ένα κόσμο καθοδηγούμενο από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αποκαλύπτει τους περιορισμούς των αλγορίθμων μέσω της οπτικής γωνίας πέντε διαφορετικών χρηστών. Αυτή η σειρά στοχεύει στο να χτίσει ένα πλαίσιο αφήγησης μέσω του οποίου ένα νεαρό ακροατήριο μπορεί να καταλάβει καλύτερα την τωρινή ψηφιακή εποχή.

Fabian Mosele (ΙΤ)
Αντλώντας έμπνευση από το ίντερνετ, ο Fabian Mosele χρησιμοποιεί την ειρωνεία στο animation,τη μουσική και τη μηχανική μάθηση. Το ρεμίξ και η παρωδία είναι τα εργαλεία του για να υπογραμμίσει την ομορφιά και τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής.