Ένα κορίτσι με ροζ κάπα αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια στον δρόμο της για το σπίτι, αλλά επιμένει και συνεχίζει.

Yasser Maged (EG), Ahmed Salah (EG)
Οι Yasse και Salah είναι έμπειροι εικονογράφοι και animators αντίστοιχα. Μαζί, αποτελούν μία ομάδα με πάθος για το γύρισμα ταινιών.