Λουτρό των Αέρηδων

Καρρύστου 8, 105 56 Αθήνα
Σταθμός Μοναστηράκι, Γραμμές Μετρό 1 & 3