Κτήριο Πανός

Πανός 19, 105 56 Αθήνα
Σταθμός Μοναστηράκι, Γραμμές Μετρό 1 & 3