Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου

Ρωμαϊκή Αγορά, Οδός Αιόλου, 105 55 Αθήνα
Σταθμός Μοναστηράκι, Γραμμές Μετρό 1 & 3