Κτήριο Περιοδικών Εκθέσεων

Κλάδου 9, 105 55 Αθήνα
Σταθμός Μοναστηράκι, Γραμμές Μετρό 1 & 3